topper@topper.sk +421 048 414 10 62 Partizánska cesta 94, Banská Bystrica

topper
topper
topper
topper

Špecialista na

betónové podlahy

1995 - 2017

To je 23.rokov istoty s nammi

Spoločnosť Topper sa zaoberá zhotovovaním priemyselných betónových podláh a tenkovrstvých nášľapných vrstiev od roku 1995. Súčasný majiteľ a konateľ firmy TOPPER, s.r.o. Banská Bystrica, Miroslav Jenčík, začal s realizáciou priemyselných podláh dňa 08.05.1995 ako živnostník, pod obchodným menom Miroslav Jenčík – Pancierové podlahy. Vzhľadom na stále sa rozširujúce aktivity v oblasti realizácie priemyselných podlách bolo prirodzené, že došlo k transformácii zo živnosti na spol. s.r.o.