Činnosť 

BRÚSENIE A LEŠTENIE

Úprava existujúcich aj nových betónových podláh brúsením za použitia diamantových nástrojov a najmodernejších strojov. Dokážeme odstrániť farby, epoxidy, nečistoty a ďalšie zvyšky, ktoré zostali na betóne. Brúsením odstránime hornú vrstvu podlahy a zanecháme hladký povrch. Podľa vašej požiadavky podlahu vyleštíme do vysokého lesku alebo do matného vzhľadu.


  • odstránenie výškových rozdielov
  • odstránenie starých náterov alebo epoxidov
  • lesklý alebo matný vzhľad
  • oprava trhlín, výtlkov a odstránenie prašnej vrstvy podlahy

Naše strojné vybavenie:

Lavina 3213REU
Scanmaskin SC 650
Scanmaskin 450
Lavina 16EU
Scanmaskin 330

ŠTOKOVANIE

Štokovanie alebo bushhammering je použitie špeciálnach nástrojov na odstránenie malty a lomového kameniva na odhalenom betónovom povrchu. Množstvo odstránenia sa môže výrazne líšiť v závislosti od aplikácie. Štokovanie je agresívnejšie ako pieskovanie a zvyčajne menej agresívne ako frézovanie. Vytvára jemné povrchové textúry pohybujúce sa od mierneho odlupovania až po hlboké odhaľovanie hrubých agregátov. Medzi ďalšie aplikácie patrí odstraňovanie chýb, ktoré sa môžu vytvárať na betóne počas stavby, alebo minerálnych usadenín, ktoré sa môžu na betóne časom hromadiť. Pretože zvyšuje drsnosť, je možné štokovanie využiť aj v prípade prípravy betónových povrchov.